Detaylar, Kurgu ve voleybol nasil oynanir

Love Story... Dansi bununla agiyoruz. i§te Ercan’in kolla-rmdayim. Omer abinin opucugu ustunde Ercan’in yanagi. Silgi gibi. O opucuk de bana kalmayarak... Yuregimi en gok isitan, beni en fazla sevindiren bu biricik dugun armagani da Ercan’in yanagi altinda tuzla bu. Dansi agtik. AIki§lar. Qok zavalli olmamak igin gok saadetli gorunmeye gabalayan yuzum. Tezel’le o bir an’lik yakinligimizin bedelini §imdi boyle odeyen yuzum.

Yarini uzunboylu du§undum saniyorum; yoksa o baygin sesli kadinin son §arkisini ne gün bitirdiginin, ben bir filmi gevirirken pistin ustunun nasil oyle gargabuk doluverdiginin, tabagimdaki Ankara tavasindan adam bir lokmayi da yaninda susuz rakiyla ne zaman govdeye indiriverdigimin daha bol ayriminda olurdum.

Qankaya tepesinde parka oturdugumdan buyana dü zaman gegmedi saniyorum. §imdi nerdeyim? Nasil bir hizla indim, nasil bir hizla gegtim Kizilay’i, ne vakit yurudum o uzun, her şu demek oluyor ki gece kulupleriyle yoğun Gazi Mustafa Kemal Bulvarini? Higbir §ey olmami§ sözde. Higbir §ey olmuyor. O kulupler dolup dolup bo§aliyor.

Bu igreng soylentiye degil bile, her zamankinden gok bana inaniyormu§ kadar altini gize gize bahis§an bir Aysel. Altini gizdikge, gergekte kime inandigini henüz uygun eleveren bir Aysel:

“Bu Erturk, demin bir taraftan da kolumu siki§tirip dururken bana ne dedi biliyor musun Omer? Tezel hanim, eger Ankara’da birkag gun kalacaksaniz musaadenizle size bir kasa yeğin cins viski gondereyim, dedi.”

Ay§en’i gormek istiyorum. Onun beni her an gordugunu belli etmesini istiyorum! Belki bile, sikilma Omer abi, sikilma. Ne var bukadar sikilacak? Hem ne olmu§ güya, bir Anadolu Kulubu’nde degilse üstelik, siz bile Aysel halamla yuzuklerinizi ba§ba§a verip Sureyya denilen bir yerde takmi§siniz i§te.

Goruyoruz, “Offf” diyor sonrasında. Sonrasında da mütekait albayi bir kez daha sirtindan iterek kalabaliga kari§iyor.

Ko§arak banyoya kagti. Agzini yuzunu hakkıyla sabunladi. Beni de sapasaglam oldugumdan ku§kuya du§urecek kerte gok sabunladi agzini, her yanini.

En devre dışı §arkilarda bile insani durten bir gug olmali. Aysel’e telefonum, o en bayagi sozlerim, karimin telefonu yuzume kapamasiyla du§mu§ siteye git bir alkolik kabil akan sele birakiveri§im kendimi, Tezel’in gulu§uyle degilse, bu §arkinin sozleriyle bir tekme yiyor

Olmayan, tutmayan bir §ey var. Seziyorum. Her §eyi bir bir sordum da kendime, Sami ve bilmedigim arkada§larinin bulduklari ‘payanda kapisi’ran nasil bir kapi olabilecegini hig sormadim. Saymak Sami’nin geldigi gece co§an duygularim bunu engellemi§.

Qok gegmez bir yerlerde dururuz. Gecenin sogugu gilli kizin tokadi üzere garpar yuzume. Beni istemeden ayiltir. O sidik ve donmu§ etyagi kokan yerlerden birinde kanyak bulabilecegim de ku§kulu. Yamma dü §i§e almaliydim. Bir sayaç sonrasini omrum boyu du§unemedim doğrusu.

Dondugum teknik, geldigim yolun ayni. Tenha ayrimi, şeb kuluplerinin sarho§larini, kusmuklarini di§ari ta§irmi§ olmasinda. Laf atanlar, arabalariyla kari kiz pe§ine takilan yeni zamparalar. Ben kendimi ansizin bu kuluplerden birinde sevgisizligi gogaltan evet da sevgisizligin gogalttigi bu adamlardan biriyle kucak kucaga goruyorum.

Yildiz kisacik toprak saglarina renkli bir yun bere gegirmi§ti. Bu kakulu o devran da vardi. O dürüst§am kar, alnina du§en saglarinin ucuna sabahleyin kiragilari kabil toplanmi§ti. Keyif giderek gok sogumu§ olmali. Lakin ben’sicacigim. Her yanimi guzel bir iliklik sarip sarmaliyor. Ummak mecmu yalnizmi§im! Beni seven, benim de yurekten sevdigim onca arkada§imin click url arasinda yapayal-nizmi§im da haberim yokmu§... Yildiz’in eli avcumda olunca, butun o sevdigim arkada§larimin elleri bile hep baş başa ve ayni sevgiyle avcumdaymi§ saniyorum.

Tezel’e igki bardagini uzatirken elim titriyor. Onun sezemeyecegi, ancak benim bilecegim kadar titriyor acıklı. Azca once, ta§imaya hig ali§ik olmadigim gok agir dü gulle ta§imi§ gibiyim. Bu, o gullelerden bo§alan ellerin titremesi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Detaylar, Kurgu ve voleybol nasil oynanir”

Leave a Reply

Gravatar